LAUREACI
III MAZOWIECKIEGO KONKURSU PIOSENKI KABARETOWEJ
IM. JEREMIEGO PRZYBORY

W dniu 8 grudnia 2012 roku jury w składzie: Joanna Trzepiecińska – przewodnicząca, Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz po przesłuchaniu 9 podmiotów (8 osób i 1 zespół), zakwalifikowanych do finału Konkursu, nagrodziło następujące osoby:
I miejsce (nagroda 2000 zł) – ex equo Paula Kinaszewska i Joanna Pawlik
II miejsce (nagroda 1000 zł) – ex equo Anna Miłek i Aleksandra Wylężek
wyróżnienia (upominki rzeczowe) – ex equo Katarzyna Marczak, Żaneta Sławińska, Chór Socratirona
Następnego dnia, 9 grudnia w Piwnicy na Wójtowskiej odbył się Koncert Laureatów, na którym zostały wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.


I nagroda - Joanna Pawlik

I nagroda - Paula Kinaszewska

II nagroda - Anna Miłek

II nagroda - Aleksandra Wylężek

wyróżnienie - Katarzyna Marczak

wyróżnienie - Żaneta Sławińska

wyróżnienie - Chór Socratirona

I MAZOWIECKI KONKURS PIOSENKI KABARETOWEJ IM. JEREMIEGO PRZYBORY 2010
II MAZOWIECKI KONKURS PIOSENKI KABARETOWEJ IM. JEREMIEGO PRZYBORY 2011
IV MAZOWIECKI KONKURS PIOSENKI KABARETOWEJ IM. JEREMIEGO PRZYBORY 2013